Pulsar
Novelizace normy NFC 17-102
Typy Pulsarů
Volba úrovně ochrany
Platné certifikáty pro instalaci v ČR
Mezinárodní certifikáty
Novinky
 
 

Pulsar, Bleskosvod vysoce pulsující napětí se systémem předstihu

Na základě svých vědeckých zkušeností v oblasti přímého zásahu bleskem od roku 1932 vytvořila v roce 1984 ionuzující bleskosvod PULSAR HELITA (ESE), jehož princip fungování spočívá v řízení spontánního koronového efektu při aplikaci vysokonapěťových impulsů na hrot Pulsaru. Účinnost tohoto principu oproti druhému užívanému principu (princip generování repetujících jisker mezi malými pomocnými elektrodami a tyčovým hrotem) se ukázala při řadě porovnávacích výzkumů efektivnější.

Jak funguje Pulsar?

Aktivuje se na začátku tvorby bouřkových mraků a vytváří ve svém okolí pole, které usměrní přibližující se blesk na bleskosvod z mnohem větší vzdálenosti než Franklinův jímač (hovoříme o tzv. časovém přestihu). Při aktivaci elektronického bloku Pulsar, se vytváří pomocí vysokofrekvenčních pulsů vstřícný výboj značné délky, který se spojí s hlavní větví blesku a svede jej k jímacímu hrotu Pulsaru a odtud do země.

Výhody Pulsaru:

  • Je napájen energeií elektrostatického pole a nepotřebuje proto žádné vnější napájení. Skládá se ze dvou částí: hrotu majícího stejný potenciál jako mrak a elektrostatického členu s potenciálem jako zem.

  • Je vzroben z nerezového materiálu odolného vůči nepříznivému počasí (Kyselé srážky, prašnost, atd.)

  • Široký ochranný poloměr Pulsaru od 25 do 107 m dle zvoleného typu a možnost pouze jednoho svodu do výšky 28 m minimalizují náklady.

  • Minimální údržba

  • Technicky i právně certifikovaný provoz v ČR: Plnění požadavků §156 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a doklad ve smyslu §134 odst. 2 Stavebního zákona; plnění požadavků §36 vyhlášky č. 268/2009 Sb..

  • Akreditace v ČR: certifikát VÚPS Praha, certifikát EZÚ Praha

  • Akreditace ze zahraničí: LCIE (Francie), BSI (Velká Británie), TU Ilmenau (Německo), IREQ( Kanada) a KERI (Korea).