Služby
    
 
Pulsar
Novelizace normy NFC 17-102
Typy Pulsarů
Volba úrovně ochrany
Platné certifikáty pro instalaci v ČR
Mezinárodní certifikáty
Novinky
 
 
SLUŽBY

- Návrh a projekce ochrany proti blesku systémem Pulsar Helita vcetne výpoctu rizika;
- Prodej aktivních bleskosvodů Pulsar Helita včetně příslušenství;
- Zprostředkování montáže;
- Revize aktivních bleskosvodů Pulsar Helita - bezplatné zapůjčování testéru.